Publicació del llibre “Information Theory Tools for Visualization”

Portada del llibre "Information Theory Tools for Visualization"La prestigiosa editorial científica A K Peters/CRC Press ha publicat un llibre sobre teoria de la informació aplicada a la visualització de dades realitzat per diversos membres del grup GILAB. Miquel Feixas, Anton Bardera i Mateu Sbert, conjuntament amb Min Chen (Oxford University), Ivan Viola (Vienna University of Technology) i Han-Wei Shen (Ohio State University), són els autors del llibre “Information Theory Tools for Visualization“. El llibre fa una presentació clara de les eines bàsiques de la teoria de la informació juntament amb la seva aplicació en les principals tècniques de visualització, com la representació de volums, la selecció del punt de vista o la visualització dels fluids.